تقویم آموزشی آکادمی تخصصی پارسه کردکوی
عنوان دوره استادشهریهظرفیتوضعیت ثبت نامروزساعتتاریخ شروعطول دوره
مهارت هفتکانه (ICDL)مهندس فروغ عقیلی۵۳۹۰۰۰تومان۸ نفردرحال ثبت نامزوج۹-۱۱ صبح۹۸/۷/۵۶ هفته
مهارت هفتکانه (ICDL)مهندس فروغ عقیلی۵۳۹۰۰۰تومان۸ نفردرحال ثبت نامزوج۱۶-۱۸ عصر۹۸/۷/۱۵۶ هفته
مهارت هفتکانه (ICDL)مهندس محمد حسین عقیلی۵۳۹۰۰۰تومان۸ نفردرحال ثبت نامزوج۱۸-۲۰ عصر۹۸/۷/۱۵۶ هفته
راه اندازی کسب و کار اینترنتیمهندس محرم زنگی۱۴۲۵۰۰۰ تومان۴ نفردر حال ثبت نامیکشنبه و سه شنبه۱۶-۱۸ عصر۹۸/۷/۱۵۸ هفته
فتوشاپمهندس محرم زنگی۳۸۰۰۰۰ تومان۸ نفردر حال ثبت نامیکشنبه و سه شنبه۱۸-۲۰ عصر۹۸/۷/۱۵۶ هفته
پکیج جامع حسابدارشیدفرشته کیا احمدی۱۳۸۰۰۰۰ تومان۸ نفرظرفیت محدودیکشنبه و سه شنبه ۱۷-۲۰عصر۹۸/۷/۵۹ هفته
تعمیرات موبایل(سخت افزار)مهندس امیر حسین عقیلی۱۶۴۵۰۰۰ تومان۴ نفرظرفیت محدودزوج ۱۴-۱۶.۳۰ عصر۹۸/۷/۵۸ هفته
طراحی داخلی ۳dmaxمهندس مبینا هاشمی۹۹۰۰۰۰ تومان۴ نفرظرفیت محدودفرد۱۰-۱۲ صبح۹۸/۷/۱۵۶ هفته
خیاطی پایهخانم راضیه لاکتراش۹۹۰۰۰۰ تومان۸ نفردر حال ثبت نامزوج۹-۱۲ صبح۹۸/۸/۵۱۳ هفته
خیاطی پایهخانم ریاحی ۹۹۰۰۰۰ تومان۸ نفردر حال ثبت نامزوج۱۶.۳۰-۱۹.۳۰ عصر۹۸/۸/۵۱۳ هفته
لباس های فانتزی(شب و عروس)خانم ریاحی۱۲۵۰۰۰۰ تومان۴ نفردر حال ثبت نامفرد۱۶.۳۰-۱۹.۳۰ عصر۹۸/۸/۵۱۰ هفته
آموزش نرم افزار های حسابداریفرشته کیا احمدی۳۸۰۰۰۰ تومان۸ نفردر حال ثبت نامزوج۱۱-۱۳ عصر۹۸/۷/۱۵۳ هفته
اتوکدمهندس مبینا هاشمی۷۱۰۰۰۰ تومان۴ نفردر حال ثبت نامفرد۱۲-۱۴۹۸/۷/۵۴ هفته
آفیس پیشرفته ۲۰۱۶فرشته کیا احمدی۳۳۰۰۰۰ تومان۴ نفردر حال ثبت نامفرد۱۰-۱۲۹۸/۷/۱۵۳ هفته
تحریر دفاتر قانونیفرشته کیا احمدی۴۵۰۰۰تومان۸ نفرظرفیت محدودفرد۱۷-۲۰۹۸/۷/۳۱ جلسه
تهیه لیست بیمه و مالیاتفرشته کیا احمدی۴۵۰۰۰ تومان۸ نفرظرفیت محدودفرد۱۷-۲۰۹۸/۷/۱۶۱ جلسه
مالیات بر ارزش افزودهفرشته کیا احمدی۴۵۰۰۰ تومان۸ نفرظرفیت محدودفرد۱۷-۲۰۹۸/۷/۱۴۱ جلسه
صورت معاملات فصلیفرشته کیا احمدی۴۵۰۰۰ تومان۸ نفرظرفیت محدودفرد۱۷-۲۰۹۸/۷/۹۱ جلسه
تنظیم اظهارنامه مالیاتیفرشته کیا احمدی۴۵۰۰۰ تومان۸ نفرظرفیت محدودفرد۱۷-۲۰عصر۹۸/۷/۷۱ جلسه
اکسل ۲۰۱۶مهندس فروغ عقیلی۸۰۰۰۰ تومان۴ نفردرحال ثبت نامزوج۱۲-۱۴ عصر۹۸/۷/۲۲۱ هفته
ورد ۲۰۱۶مهندس ۸۰۰۰۰ تومان۴ نفردرحال ثبت نامزوج۱۲-۱۴ عصر۹۸/۷/۱۵۱ هفته